Tensei Pandemic

Tensei Pandemic

Hmm xem nào... main nhà ta có chút vấn đề: là trai nhưng mọi người đều nghĩ a ấy là gái :v

A ấy luôn muốn trở nên "đô" hơn bằng mọi giá. Bỗng một ngày, một tờ rơi kì lạ xuất hiện...

Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu... emo

.

Solo project by Lustic4 b0y https://www.facebook.com/Lustic4

loading...

Đang tải...